Reklamácie

Na tovary poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá neplatí na spotrebný tovar. Záruka začína plynúť dňom prevzatia objednávky. Prevažnú časť reklamácií riešime a vybavujeme okamžite, a to aj napriek možnosti, ktorú nám udeľuje zákon, vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej prevzatia.

  • Po prijatí tovaru na reklamáciu dostanete od nás potvrdzujúci e-mail, ako informáciu o tom, že sme Váš tovar dostali.
  • Po ukončení reklamačného konania dostanete taktiež email so spôsobom vybavenia reklamácie.
  • Reklamačný protokol dostanete spolu s vráteným reklamovaným tovarom.

V prípade otázok k reklamácií tovaru nás kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. V ňom uveďte čo najviac faktov o objednávke, na základe ktorej ste tovar obdržali. Spolu s reklamovaným tovarom nezabudnite zaslať originál záručného listu, faktúru a vyplnený reklamačný formulár s popisom závady. Ak chcete tovar vrátiť, môžete tak urobiť v zmysle obchodných podmienok, pričom je potrebné vyplniť formulár odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru do 14-dní! V prípade nejasností sa nám ozvite v pracovných dňoch +421 944 955 554, email: info@sadananechty.sk.

Odoslanie reklamácie